Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

ul. Mrozowa 20A, 30-969 Kraków
tel. (012) 642 16 70
fax (012) 644 53 06

 

INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OŚRODEK WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
FUNDUSZ ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIOWE

 

Copyright © 2001-2005, Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego